در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,400,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 1183 متر
زیربنا: 950 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 880 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیمایوشیج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,100,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,187,500 تومان

زمین: 213 متر
زیربنا: 128 متر