زمین در ونوش

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ، نوشهر , ونوش کدملک : 167

زمین در ونوش

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ، نوشهر , ونوش کدملک : 167

نوع ملک زمین
متراژ زمین 1000 متر
قیمت هرمتر 17,000,000
قیمت فروش 17,000,000,000
بر زمین 22 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند تک برگ
پیامک تماس

 

ارسال پیام

محمد غنی زاده
09333698650

تماس

محمد غنی زاده
09333698650