در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره های تماس 52126230-011 و 09358172823

فروش ویلا در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 169 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 12,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 194 متر
زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 367 متر
زیربنا: 400 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 192 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 5545 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 113 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 136 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 95,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 165 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 373 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 178 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 130 متر