زمین 404 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 70

زمین 404 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 70

نوع ملک زمین
متراژ زمین 404 متر
قیمت هرمتر 35,000,000
قیمت فروش 14,140,000,000
بر زمین 36 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند تک برگ
ملک دوکله می باشد
پیامک تماس

 

ارسال پیام

محمد غنی زاده
09333698650

تماس

محمد غنی زاده
09333698650