زمین900متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ، نوشهر , شمع ساحل کدملک : 39

زمین900متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ، نوشهر , شمع ساحل کدملک : 39

نوع ملک زمین
متراژ زمین 900 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 27,000,000,000
بر زمین 50 متر
عرض گذر 10
کاربری مسکونی
سند تک برگ
زمین دوبر و دارای جواز ساخت 9 طبقه می باشد
پیامک تماس

 

ارسال پیام

محمد غنی زاده
09333698650

تماس

محمد غنی زاده
09333698650