زمین دوبر

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 29

زمین دوبر

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 29

نوع ملک زمین
متراژ زمین 263 متر
قیمت هرمتر 45,000,000
قیمت فروش 11,835,000,000
بر زمین 15 متر
عرض گذر 16
کاربری مسکونی
سند تک برگ
ملک دارای بنای کلنگی می باشد
پیامک تماس

 

ارسال پیام

محمد غنی زاده
09333698650

تماس

محمد غنی زاده
09333698650