زمین کلنگی

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 28

زمین کلنگی

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ، نوشهر , بلوار امام رضا کدملک : 28

نوع ملک زمین
متراژ زمین 263 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 7,890,000,000
بر زمین 13 متر
عرض گذر 10
کاربری مسکونی
سند تک برگ
ملک دارای بنای کلنگی می باشد
پیامک تماس

 

ارسال پیام

محمد غنی زاده
09333698650

تماس

محمد غنی زاده
09333698650