زمین 210 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 135

زمین 210 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 135

نوع ملک زمین
متراژ زمین 210 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 6,000,000,000
بر زمین 19 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند تک برگ
دارای بر 19 و 10/5 متری می باشد .
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132