زمین 317 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ، چالوس , گلسرخی کدملک : 134

زمین 317 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ، چالوس , گلسرخی کدملک : 134

نوع ملک زمین
متراژ زمین 317 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 9,510,000,000
بر زمین 23 متر
عرض گذر 12
کاربری مسکونی
سند تک برگ
دارای دو بر 23/5 و 12/9 متری و عرض گذر 12 و 8 متری می باشد .
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132