زمین 209 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ، چالوس , گلسرخی کدملک : 123

زمین 209 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ، چالوس , گلسرخی کدملک : 123

نوع ملک زمین
متراژ زمین 209 متر
قیمت هرمتر 40,000,000
قیمت فروش 8,360,000,000
بر زمین 10 متر
عرض گذر 12
کاربری تجاری-مسکونی
سند تک برگ
بر 10*11*10 . عرض گذر 12*8*6 . دارای بنای 140 متری کلنگی
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132