زمین 294 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 121

زمین 294 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 121

نوع ملک زمین
متراژ زمین 294 متر
قیمت هرمتر 17,000,000
قیمت فروش 4,998,000,000
بر زمین 20 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند در دست اقدام
دو بر 20 و 14 عرض گذر 8 و 10
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132