زمین 334 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 113

زمین 334 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 113

نوع ملک زمین
متراژ زمین 334 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 10,020,000,000
بر زمین 14 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند تک برگ
فاصله تا بلوار 100 متر .مناسب ساخت آپارتمان
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132