زمین 870 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 105

زمین 870 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 105

نوع ملک زمین
متراژ زمین 870 متر
قیمت هرمتر 30,000,000
قیمت فروش 26,100,000,000
بر زمین 19 متر
عرض گذر 6
کاربری توریستی-جهانگردی
سند مشاء
چشم انداز دریا
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132