زمین 257 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 104

زمین 257 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 104

نوع ملک زمین
متراژ زمین 257 متر
قیمت هرمتر 18,000,000
قیمت فروش 4,626,000,000
بر زمین 12 متر
عرض گذر 8
کاربری مسکونی
سند تک برگ
200 متر فاصله تا ساحل . مشارکت هم انجام میشود .
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132