زمین 600 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 103

زمین 600 متری

تاریخ ثبت:۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ، چالوس , رادیودریا کدملک : 103

نوع ملک زمین
متراژ زمین 600 متر
قیمت هرمتر 40,000,000
قیمت فروش 24,000,000,000
بر زمین 21 متر
عرض گذر 12
کاربری توریستی-جهانگردی
سند در دست اقدام
فاصله تا بلوار رادیو دریا
پیامک تماس

 

ارسال پیام

پوریا توسلی
09112977132

تماس

پوریا توسلی
09112977132