در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت رهن : 650,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 18,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 80,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 563 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,496,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 5,850,000,000 تومان
قیمت اجاره : 39,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 334 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 5,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 5,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 159 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 20,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 8,436,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 222 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 18,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 500,000,000 تومان
قیمت اجاره : 21,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 168 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 17,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,782,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 14,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 5,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 314 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زمین: 665 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 600 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت رهن : 300,000,000 تومان
قیمت اجاره : 6,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,788,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 338 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 14,685,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 2,565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 15,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,765,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 428 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 32,973,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 1137 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,800,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 3,556,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,996,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 10,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 416 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,048,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,346,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,540,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 11,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 890 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,660,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - میدان آزادی

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,431,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,212,000 تومان

زیربنا: 94 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,806,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 5,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 295 متر
زیربنا: 285 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 26,000,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 182 متر

فروش ویلا در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 155 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 624 متر

فروش ویلا در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 375 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 249 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - منوچهرکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 14,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 10,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 7,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 70,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,556,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش ویلا در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,127,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 301 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,706,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,992,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 312 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 14,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 16,281,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 603 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 279 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 4,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 14,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 675 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 9,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 545 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,650,000 تومان

زیربنا: 134 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,937,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 271 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 177 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 555 متر
زیربنا: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,200,000 تومان

زیربنا: 69 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 5,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,160,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - صنوبر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,041,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 5,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 12,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,802,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,500,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 178 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,744,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 6,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 177 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 255 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 680 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 5,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 9,405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 310,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 20,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 690 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 630 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - نوده

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 292 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 326 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 232 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,686,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 822 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,267,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,900,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 3,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,100,000 تومان

زمین: 414 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 257 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 37,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 2700 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 3,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 1120 متر
زیربنا: 1070 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,200,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش برج در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 5,130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,788,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 171 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,992,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 5,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 770 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 4,297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 573 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,100,000 تومان

زمین: 475 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 227 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 208 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 7,502,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,456,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 484 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 218 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر