در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 46,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 3100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,632,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 7,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 368 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 400 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت رهن : 1,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 1015 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زمین: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 239 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نخ شمال

قیمت رهن : 350,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 5,505,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 367 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,360,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 9,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,121,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,029,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 239 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,508,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 196 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 236 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,112,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,940,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 409 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 253 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 286 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 188 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 235 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 373 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,938,000 تومان

زمین: 402 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 260 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,448,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 417 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 5,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 844,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 1,416,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 1050 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 648 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 265 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 630 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان

زمین: 542 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 302 متر
زیربنا: 352 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 305 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 4,312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 490 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 495 متر
زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 495 متر
زیربنا: 450 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 580 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 505 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 759 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 8,944,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 563 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,762,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 171 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 7,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 560 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 35,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1433 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 16,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 970 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 295 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نخ شمال

قیمت رهن : 400,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 357 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 570 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 390 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 570 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 204 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 17,655,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1177 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 504 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,117,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 647 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 5,434,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 13,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 870 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 21,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 1830 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 6,032,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 23,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 895 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 9,881,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زمین: 772 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 8,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 920 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,705,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 399 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 429 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 19,552,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 10,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 423 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 405 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,700,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 350 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت رهن : 280,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 300 متر

فروش مغازه در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 100,000,000 تومان

زیربنا: 17 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,800,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 257 متر
زیربنا: 116 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 15,884,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 418 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زمین: 304 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,909,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 309 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,402,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 590 متر
زیربنا: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش برج در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 120,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 183 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 7,648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 239 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 245 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,258,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 238 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 7,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,828,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 400 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت رهن : 200,000,000 تومان
قیمت اجاره : 8,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان