در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 290 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,053,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 716,900,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,662,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 98 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,047,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 195 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 135 متر
زیربنا: 251 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,305,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 291 متر
زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 289 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 497,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 1,184,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 920,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,950,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 570 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 9,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 4,036,000,000 تومان

زمین: 1091 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 436 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 1,981,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,922,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,282,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,191,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 137 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1260 متر
زیربنا: 500 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,147,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,615,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 173 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 378 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 350 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوچه طاولی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 330 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 984,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,027,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 963,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 30,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 4400 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 138 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,900,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,144,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 2,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش مغازه در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زیربنا: 630 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,689,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زمین: 512 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,269,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,400,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,600,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,548,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,410,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 954,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,402,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 979,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,870,000,000 تومان

زمین: 535 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,700,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 963,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,534,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 981,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 120,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,837,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,646,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,187,000 تومان

زیربنا: 139 متر

فروش برج در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,038,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 371 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,591,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 767,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 45 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 611,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 1,122,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش برج در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 2,784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 413 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,232,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,319,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,100,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 281 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 335 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 273 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شیخ قطب

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان

زمین: 261 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 145,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,397,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,800,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,135,000 تومان

زیربنا: 133 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,056,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,750,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,339,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,619,200,000 تومان
قیمت هر متر : 9,200,000 تومان

زیربنا: 176 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,065,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 271 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,016,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 927,100,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش ویلا در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 969,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 765,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 2,327,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 245 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 984,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,001,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,100,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,100,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 968,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 968,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 977,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 977,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 609,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 226 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,263,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 244 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,480,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,600,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 2,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - عاشورا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 977,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 663,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 72,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 361 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 195 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 196 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,402,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,187,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,012,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 977,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 977,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر