در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 500 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,309,500,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,550,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,612,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 425 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,284,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,846,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,100,000 تومان

زیربنا: 114 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,775,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت رهن : 250,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,900,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 76 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 251 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زمین: 613 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 888,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,100,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 328 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 792,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 864,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 1,794,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,955,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 847,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 113 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,440,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,100,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 110,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 8,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,538,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,708,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,032,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,124,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,956,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 1,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 236 متر
زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 425 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 12,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,900,000 تومان

زیربنا: 128 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 548 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 370 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 85000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 87 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 5,499,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 846 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,598,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش آپارتمان در چالوس -

قیمت فروش : 931,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان جنوبی

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 510 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 290 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 135 متر
زیربنا: 251 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 145 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 291 متر
زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 497,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 71 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 920,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 2,950,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 14,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 4,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,714,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1619 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 2,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 1260 متر
زیربنا: 500 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 173 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 350 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,824,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,400,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 138 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 2,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,778,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش مغازه در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زیربنا: 630 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,600,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,548,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,962,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,900,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در -

قیمت فروش : 2,592,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,844,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 954,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 892,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 119 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,897,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,157,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,870,000,000 تومان

زمین: 535 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 900 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,534,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 450 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش برج در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,038,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 371 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,591,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 380 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش برج در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 2,784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 413 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 281 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 266 متر
زیربنا: 152 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 273 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شیخ قطب

قیمت فروش : 814,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان

زمین: 261 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش ویلا در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,026,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,625,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 977,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,348,200,000 تومان
قیمت هر متر : 11,800,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,092,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان

زمین: 432 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 226 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,054,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 134 متر

فروش آپارتمان در چالوس - عاشورا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 280 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,848,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,365,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,687,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,147,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,167,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 125,000,000 تومان

زیربنا: 28 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 70,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,700,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,111,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر