در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

کد ملک: 2012

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 588,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 635,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 670,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 156 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 343,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 237,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 113 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 176,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 246,750,000 تومان
قیمت هر متر : 2,350,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 127,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر