در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 1951

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 529,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 598,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 526,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 438,700,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 223 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 350 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - زوات

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر