در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - پالوجده

کد ملک: 1735

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 65,000,000 تومان
قیمت هر متر : 325,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 3150 متر

فروش زمین در چالوس - مجید آباد

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 284 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 295,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 106,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 82,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 165 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 477,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 545,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 614 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 28000 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 860 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 25,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 30000 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 8,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 2300 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 24,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 7100 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 606,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 188,500,000 تومان
قیمت هر متر : 580,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 272 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 286,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 716 متر

فروش زمین در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,339,000 تومان

زمین: 112 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس -

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1812 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 439,600,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 628 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - زوات

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 89,400,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 298 متر