در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,134,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 224,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 196 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 45 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,125,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,350,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 344,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 421,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 961,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 490,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 512,300,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 42 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 42 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 619,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,891,304 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 261,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 759,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 643,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 148,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 728,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 186 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 450,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 532 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 547,000 تومان

زمین: 201 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 840 متر

فروش زمین در نوشهر - فرج آباد

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 82,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,832,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 733 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 320,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 759,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 506 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 126,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 477,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 545,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 98 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,583,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 63,636,000 تومان

زیربنا: 11 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,137,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,941,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,666,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زیربنا: 282 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,520,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 693,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 440 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 787,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 614 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 357,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 28000 متر

فروش زمین در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 388,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,727,000 تومان

زیربنا: 99 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زیربنا: 390 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 357,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 20 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 54,166,000 تومان

زیربنا: 12 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 587,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 20 متر

فروش مغازه در -

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,444,000 تومان

زیربنا: 18 متر

فروش مغازه در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,360,000 تومان

زیربنا: 22 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زیربنا: 22 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 285,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 860 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,181,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 97 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 652,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در چالوس - عسل سر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 163 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 560 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در -

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 554,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 521,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 158 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 501,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 152 متر

پیش فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زیربنا: 12 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 477 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 392 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 405 متر
زیربنا: 213 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 529,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 598,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 526,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 438,700,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 223 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 688,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 533,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 491,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 655 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 440,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 587 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 130,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان کوروش

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 513,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,404,500,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 406 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 261 متر
زیربنا: 462 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 224 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 803,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 120 متر