در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,855,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 1836 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 468 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 858,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 912,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 747,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 115 متر
زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 330 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پل ماشلک

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 280 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 790,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 777,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 311 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 918,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 912,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 186,550,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 287 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش مغازه در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 302,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,050,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 469,800,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - سرد آبرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 174 متر

فروش زمین در نوشهر - عسل سر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 888,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 299,500,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 500 متر

فروش مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 39 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 295 متر

فروش ویلا در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 107,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,619,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 147 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زیربنا: 32 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زمین: 360 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زمین: 45 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زمین: 28 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 644,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 387,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,941,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زمین: 555 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 501,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 295 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1800 متر

رهن و اجاره زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,532,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 7844 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 231 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 178 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 140,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 332,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 714,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش ویلا در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 195 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 93 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - رادیودریا

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,410,400,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,324,400,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 660 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,224,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 708,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 661,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 661,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 684,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,496,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1363 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در چالوس - کریم اباد

قیمت فروش : 700,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 649,600,000 تومان
قیمت هر متر : 5,600,000 تومان

زیربنا: 116 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 3800 متر

فروش زمین در نوشهر - نمک آبرود

قیمت فروش : 962,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت رهن : 220,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 250,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 275 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 790,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 208 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,062,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان غفاری

قیمت فروش : 528,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیابان غفاری

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفده شهریور

قیمت فروش : 610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 348 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 347 متر
زیربنا: 330 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,312,500,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,522,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,700,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 266 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 10,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000,000 تومان

زمین: 30 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 843,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 241 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش زمین در چالوس - آزاد راه

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 520,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 247,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 288 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 400 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,090,000 تومان

زیربنا: 33 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 513,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 171 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 137,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 6,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 627,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 10,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,581,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 459,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,100,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 441,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,900,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 445,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 130 متر

فروش مغازه در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش زمین در نوشهر - دشت نور

قیمت فروش : 1,231,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1026 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 3150 متر

فروش زمین در چالوس - مجید آباد

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 332,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 407,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 406 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 284 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 717,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 3,268,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1634 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 601,250,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 13 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 576,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 384 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 717,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,017,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 295,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 106,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 775,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 624,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 105 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 87,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 416,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 56 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 1200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 561 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 786,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 145 متر
زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 325,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر