در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - مدرس

کد ملک: 6197

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 26,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زمین: 436 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 314 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زمین: 665 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,788,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,660,000 تومان

زمین: 315 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - منوچهرکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 14,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 10,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 517 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,992,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 312 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 14,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 373 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,800,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 14,175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 675 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 9,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 545 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 2,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 255 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 20,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 690 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,686,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 822 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,267,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 5,475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,900,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 3,810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - حسن آباد

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 37,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 2700 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 5,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 11,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 770 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 4,297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 573 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,100,000 تومان

زمین: 475 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 3,024,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 263 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 7,502,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 682 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 474 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,456,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 484 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 7,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 3,795,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 7,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 516 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 7,084,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 506 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 5,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 672,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 16800 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 3,855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,870,000 تومان

زمین: 502 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 7,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 14,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 637 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 119,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,075,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 1,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش زمین در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 20,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 8,790,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 586 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 15,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 13,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 2,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 454 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 35,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2360 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 84,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 3,204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 770 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 11,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش زمین در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 520 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 9,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,484,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,004,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,404,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,200,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 22,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 13,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 667 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 816 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,379,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زمین: 302 متر

فروش زمین در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 23,665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 4733 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 4,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زمین: 780 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 19,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 72,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 2400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,914,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 351 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,600,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 417 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 5,310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 6,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در نوشهر - کیسی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,296,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 206 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 5,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 8,944,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 563 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 42,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1433 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 16,490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 970 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 62,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 530 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 204 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 41,195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 1177 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 9,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 504 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 10,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 647 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 6,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 2,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 5,148,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 429 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 17,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 3,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,238,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1050 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,790,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 2,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 7,575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,716,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 504 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 12,896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زمین: 403 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 1039 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 910 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 50,000,000,000 تومان

زمین: 2820 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 16,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 505 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 350,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 100000 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 66,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 16,191,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زمین: 1542 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 50,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 100,000,000,000 تومان

زمین: 10000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 8,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 407 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 117,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زمین: 2135 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 8,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 640 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 611 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,821,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 1,305,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 1250 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 10,908,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زمین: 404 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 8,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 15,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 785 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 66,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 3325 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,400,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 11,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 7,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 20,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 16,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 10,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 33,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 8,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 33,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 15,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 44,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 9,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 488 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 34,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 19,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 156,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 120,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 6,643,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 14,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زمین: 570 متر