در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

کد ملک: 6171

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 11,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 10,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - صنوبر

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 6,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 205 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 5,130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر