در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

کد ملک: 5809

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجی



فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,992,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,744,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 12,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 65,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 18,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 80,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 53,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 5,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 159 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 20,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 45,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 8,436,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 222 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 5,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 206 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 2,565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 43,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,735,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 3,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,540,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - میدان آزادی

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,431,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 5,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,041,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 5,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 29,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,744,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 5,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 9,405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 33,000,000 تومان

زیربنا: 285 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,895,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,230,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 7,648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 239 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 7,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 7,525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,395,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 38,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 4,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر