در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

کد ملک: 5610

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,944,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,205,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,700,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 6,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 124 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,635,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,478,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 148 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,717,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 177 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,652,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 166 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 9,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,600,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,051,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,592,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,759,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 178 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 1,938,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,052,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,790,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,565,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,900,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 2,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیو دریا

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - خط نه

قیمت فروش : 3,910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,402,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 126 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - زمرد

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 2,732,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,800,000 تومان

زیربنا: 138 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 5,405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر