در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

کد ملک: 5598

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,942,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 34,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,700,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,110,000 تومان

زیربنا: 218 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,230,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,400,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 4,344,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 181 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,400,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 9,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,212,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 7,648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 239 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,900,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 4,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 5,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,516,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,800,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,572,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,736,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 5,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 3,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 51,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر