در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

کد ملک: 5379

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 249 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 292 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 204 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 28,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,600,000,000 تومان

زمین: 155 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 624 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 271 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 177 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 555 متر
زیربنا: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 178 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 177 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 680 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 22,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 630 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - نوده

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 292 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 326 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 232 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 257 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 1120 متر
زیربنا: 1070 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 227 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 208 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 158 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 325 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 284 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 535 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 540 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 80,000,000,000 تومان

زمین: 1800 متر
زیربنا: 780 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 452 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 486 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 22,000,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 311 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 528 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان

زمین: 223 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 730 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 495 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 263 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 281 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,200,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,200,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان

زمین: 352 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 364 متر
زیربنا: 403 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 365 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 461 متر
زیربنا: 390 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 630 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 709 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 316 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 486 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 447 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 489 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 433 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 620 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 295 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 314 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 325 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 18,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 335 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 375 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - پی کلا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 555 متر

فروش ویلا در نوشهر - آویدر

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 530 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 368 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 572 متر
زیربنا: 288 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 610 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 1300 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 265 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 385 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 570 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 1015 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 239 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 409 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 253 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 7,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 286 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 188 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 235 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 285 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 235 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 1050 متر
زیربنا: 650 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 21,000,000,000 تومان

زمین: 648 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 265 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 630 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,500,000,000 تومان

زمین: 542 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 302 متر
زیربنا: 352 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 4,300,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 490 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 495 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 495 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - عالم کلا

قیمت فروش : 14,500,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 580 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 759 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 38,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 560 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 390 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 357 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - فراشکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 35,000,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 570 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 390 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 570 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 32,000,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - حمزه ده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 405 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان

زمین: 420 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 440 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 18,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,800,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 590 متر
زیربنا: 256 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 238 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 20,000,000,000 تومان

زمین: 433 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 22,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 872 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 370 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - حوض کتی

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 29,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 29,000,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 14,000,000,000 تومان

زمین: 522 متر
زیربنا: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - نارون

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 217 متر
زیربنا: 160 متر