در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

کد ملک: 4889

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,217,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 113 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,660,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 3,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر