در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

کد ملک: 4483

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,070,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 52,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 9,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نخ شمال

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 31,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 7,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,500,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 7,648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 239 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 184 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,300,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 55,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 64 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 3,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,600,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 8,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,212,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,964,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 156 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 5,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,835,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 11,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 47,900,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,516,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,516,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,900,000 تومان

زیربنا: 124 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,572,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,900,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,397,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,438,000,000 تومان
قیمت هر متر : 37,000,000 تومان

زیربنا: 174 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,700,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 5,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 3,045,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,562,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 23,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 51,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 48,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,814,800,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,842,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,999,600,000 تومان
قیمت هر متر : 30,300,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 3,220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر