در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

کد ملک: 4338

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 347 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زمین: 613 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,167,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,776,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 23,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 766,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 455 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 160,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,200,000 تومان

زمین: 22000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 30,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,524,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 254 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 4,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 426 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,366,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 6,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,586,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 793 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 5,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 7,695,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 513 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 8,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 408 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 1,072,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 12,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زمین: 645 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 7,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 85000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 650 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 7,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 5,499,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 846 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 14,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 1340 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 6,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 3,396,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 17,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 3,476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 22,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 954,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,591,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 15,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,750,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 547,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 391 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 3,816,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 313,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 10,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,298,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,855,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 1836 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 401,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 2,264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 27,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,532,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 7844 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 178 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,496,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1363 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 266 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 10,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000,000 تومان

زمین: 30 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 10,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,304,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 19,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 774,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 491,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 655 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 440,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 587 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 509,000 تومان

زمین: 216 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 728,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 965,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 178,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,571,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 60,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین: 2250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 4,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,217,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 487 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,065,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 340 متر