در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

کد ملک: 4325

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,309,500,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,358,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,144,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,400,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,827,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 203 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 927,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 2,301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 177 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 162 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 888,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,100,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,538,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 2,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,200,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان

زیربنا: 510 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,496,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,820,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,157,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,625,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 977,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,848,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,200,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,147,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,700,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,600,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 8,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 4,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 48,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 6,965,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,128,000,000 تومان
قیمت هر متر : 36,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,537,600,000 تومان
قیمت هر متر : 26,800,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 26,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,577,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,159,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,118,000,000 تومان
قیمت هر متر : 41,000,000 تومان

زیربنا: 198 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,323,300,000 تومان
قیمت هر متر : 30,900,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,814,800,000 تومان
قیمت هر متر : 28,900,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,834,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,842,500,000 تومان
قیمت هر متر : 26,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,948,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 7,584,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 237 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,999,600,000 تومان
قیمت هر متر : 30,300,000 تومان

زیربنا: 132 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 3,905,000,000 تومان
قیمت هر متر : 27,500,000 تومان

زیربنا: 142 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 8,756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 44,000,000 تومان

زیربنا: 199 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,236,375,000 تومان
قیمت هر متر : 7,875,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 3,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 618,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,144,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 617,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 572,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 1,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر