در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 4306

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 996,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 249 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 175 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,612,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 425 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,124,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,956,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,038,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 371 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 1,603,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 458 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 3,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,046,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 578 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 2,590,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 2,090,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 418 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 4,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در چالوس - خط هفت

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در چالوس - کوچه طاولی

قیمت فروش : 2,926,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 24,360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 2030 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 7,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر