در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 4289

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,227,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,764,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,846,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 142 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,712,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,890,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,236,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 172 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,790,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 3,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,189,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,309,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر