در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

کد ملک: 4126

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,112,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,328,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 157 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 2,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,740,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر