در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 4085

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زمین: 307 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,038,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 371 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 426,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 213 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,467,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 489 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,146,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,035,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - هچیرود

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,109,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,081,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 2,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 993,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 1,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 1,512,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 336 متر

فروش زمین در چالوس - کوچه طاولی

قیمت فروش : 3,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 12,222,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 2037 متر

فروش زمین در چالوس -

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 7,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 8,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 16,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 28000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان امام

قیمت فروش : 90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر