در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

کد ملک: 4020

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 17 متر

فروش مغازه در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش مغازه در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان

زیربنا: 630 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 125,000,000 تومان

زیربنا: 28 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 60,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 42,800,000 تومان

زیربنا: 42 متر

فروش مغازه در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش مغازه در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 60,000,000 تومان

زیربنا: 30 متر

فروش مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 15,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 900 متر

فروش مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش مغازه در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر

فروش مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,472,000,000 تومان
قیمت هر متر : 32,000,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش مغازه در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 38 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 10,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 500 متر

فروش مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,025,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 41 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زیربنا: 32 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,090,000 تومان

زیربنا: 33 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 13 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 275 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,400,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 63,636,000 تومان

زیربنا: 11 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 25,000,000 تومان

زیربنا: 24 متر

فروش مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 12 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 2,404,500,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 68 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 10 متر

فروش مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زیربنا: 56 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000,000 تومان

زیربنا: 36 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,300,000 تومان

زیربنا: 15 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,300,000 تومان

زیربنا: 15 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر