در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

کد ملک: 3957

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,662,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,925,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,047,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,500,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 984,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,027,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,900,000 تومان

زیربنا: 157 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 2,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 215 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 3,234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,646,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 294 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,232,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,319,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,100,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,056,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,282,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 889,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,112,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر