در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش زمین در نوشهر - امیرود

کد ملک: 3811

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 7,496,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1363 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 798,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 266 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 11,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 18,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 7000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 3,823,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1416 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید کریمی

قیمت فروش : 774,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3400 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 5,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 222 متر

فروش زمین در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 5,952,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 992 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 540 متر

فروش زمین در نوشهر - بهار آزادی

قیمت فروش : 4,227,500,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 629,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 547,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 391 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 435,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگ سرا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 743,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 413 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - ریاست جمهوری

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,466,300,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زمین: 341 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 3,291,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 2270 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 385,200,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 642 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,289,600,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زمین: 477 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 740,000 تومان

زمین: 7500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 855,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,064,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 3,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1260 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 3,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 173,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 158 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 613,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 156,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,093,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 405 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 4,420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 96,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 553,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 151,200,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 7,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1940 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زمین: 276 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 3,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 207 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1320 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 421 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 9,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 6100 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 380 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 1450 متر

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,174,000 تومان

زمین: 2129 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,908,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 424 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 862,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 345 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 659,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 388 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 313,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,241,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,360,824 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,298,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1180 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,180,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,924,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 481 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 655,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 234 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,422,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 316 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 3,855,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 1836 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,724,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 1330 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,872,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 468 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 186,550,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - سرد آبرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - عسل سر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 888,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 205 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 107,000 تومان

زمین: 2800 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,228,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 849,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 283 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 13,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 6000 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 387,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 431 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1800 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 23,532,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 7844 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 178 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 4,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 332 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 13,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - سپیدار

قیمت فروش : 6,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 3800 متر

فروش زمین در نوشهر - نمک آبرود

قیمت فروش : 962,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 10,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 10,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 5700 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,836,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 612 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 24,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000,000 تومان

زمین: 30 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 843,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 241 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,213,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 1190 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 2,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 513,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 171 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 10,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 4600 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 6,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 9000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,436,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 406 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 717,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 3,268,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1634 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 576,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 384 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 717,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,513,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 90 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 87,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 416,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 856,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 571 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1416 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 532 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 840 متر

فروش زمین در نوشهر - فرج آباد

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,832,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 733 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 550 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 491,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 655 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 440,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 587 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 513,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 509,000 تومان

زمین: 216 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 6,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 610 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 3300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 9,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 422,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 652,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 178,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 409,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,571,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 8,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,250,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 321 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 154,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین: 2250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 5,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 399,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زمین: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 987,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 246,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 9,854,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 957,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 4,185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 6,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 332,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 3,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 2,145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 222,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 247 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 2100 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,521,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,035,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 532,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 355 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 4,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1900 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,236,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,521,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زمین: 338 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 6,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 590 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1320 متر