در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

کد ملک: 3774

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار خیریان

قیمت فروش : 2,775,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 185 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 2,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 3,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 4,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 2,450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار کریمی

قیمت فروش : 2,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 195 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,687,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,905,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 45,000,000,000 تومان

زیربنا: 3000 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,030,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,812,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,885,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,755,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر