در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

کد ملک: 3769

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,161,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,300,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,142,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 928,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,140,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,012,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,282,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,147,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 178 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 762,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - خیریان

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - قدرتی

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 892,500,000 تومان
قیمت هر متر : 8,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر