در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

کد ملک: 3762

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,600,000 تومان

زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 28,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,841,000,000 تومان
قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,962,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,358,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,539,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,500,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,437,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,200,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,494,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,805,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,970,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,900,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,666,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,500,000 تومان

زیربنا: 101 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 5,640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 24,000,000 تومان

زیربنا: 235 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 164 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 17,000,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,596,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,400,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,600,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 30,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در چالوس - امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 950,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 3,230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 19,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 1,198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,700,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 3,097,000,000 تومان
قیمت هر متر : 11,500,000 تومان

زیربنا: 267 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 1,428,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در چالوس - هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 13,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - کوروش

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 225 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,853,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در چالوس - غفاری

قیمت فروش : 2,880,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 21,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,785,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - سرد آبرود

قیمت فروش : 4,550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 35,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 4,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,300,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر