در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 130 متر

فروش مغازه در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش زمین در نوشهر - دشت نور

قیمت فروش : 1,231,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1026 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 3150 متر

فروش زمین در چالوس - مجید آباد

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 522,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 332,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 151 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 3,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,600,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 407,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 472 متر

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 406 متر

فروش زمین در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 994,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 284 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 320 تومان
قیمت هر متر : 234 تومان

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 510 متر
زیربنا: 470 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 717,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 326 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - پل ماشلک

قیمت فروش : 3,268,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1634 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,300,000 تومان

زیربنا: 215 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 620 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دوستگر

قیمت فروش : 601,250,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 486,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,400,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زیربنا: 13 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,800,000 تومان

زمین: 354 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 292 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 17,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 576,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 384 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 717,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 175,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,017,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 185 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,600,000 تومان

زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 100 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 295,000 تومان

زمین: 4570 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 106,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 5,110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 730 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,500,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 775,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نامجو

قیمت فروش : 624,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 412,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,000,000 تومان

زمین: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 105 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 1,335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 445 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 760 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 87,500,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش مغازه در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,488,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 416,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 56 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 1200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 561 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 234 متر

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 575,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 786,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 145 متر
زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,870,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 325,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 310 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 980,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 2,375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 9,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,700,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,900,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 10,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 118 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 887,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 12,600,000 تومان

زمین: 317 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 275 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش مغازه در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 16,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 20,000,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 856,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 571 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 876,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 584 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 13,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 16,400,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 7,680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 155 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 605,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 385,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 227 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 205 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,180,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 181 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 443 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 335 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1416 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 682,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 3,840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 2200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 754,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 583,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت اجاره : 5,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 942,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,750,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 73 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,134,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 162 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 224,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 196 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 45 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,125,000 تومان

زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 417,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 642,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 483,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 1,340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 148 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,350,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 625,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 344,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 421,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 935,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 961,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,200,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 545,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 665,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 133 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 42 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 42 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 812,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 297,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,020,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 301,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 86 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 619,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,900,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,891,304 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 810,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 261,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 87 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 759,200,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 643,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 702,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 530,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خط هشت

قیمت فروش : 148,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 106 متر

فروش آپارتمان در چالوس - گل سرخی

قیمت فروش : 470,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 605,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 626,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 715,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 612,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,250,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 8,000,000 تومان

زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 728,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 186 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 877,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 374,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 600 متر

پیش فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 975,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 450,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,850,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 410 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 555,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 370 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 532 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,068,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 376 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 547,000 تومان

زمین: 201 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 2,940,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 840 متر

فروش زمین در نوشهر - فرج آباد

قیمت فروش : 1,768,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در چالوس - اشکاردشت

قیمت فروش : 82,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 1,832,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 733 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 320,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 759,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 506 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 126,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 180 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 3500 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 477,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 545,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 540 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 98 متر

فروش ویلا در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,583,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 63,636,000 تومان

زیربنا: 11 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,137,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,941,000 تومان

زیربنا: 102 متر