در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

کد ملک: 2711

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 750,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 850,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 115,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 120,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 140,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,500,000 تومان

زیربنا: 260 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,300,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 1,000,000 تومان
قیمت اجاره : 5,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 180,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 108 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 2,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 40 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - آیت الله طالقانی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 150,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پل ماشلک

قیمت رهن : 100,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 124 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - باباطاهر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت رهن : 220,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 111 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 450,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 38,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 104 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 102 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 18,000,000 تومان
قیمت اجاره : 550,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 96 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 8,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 108 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,100,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 33,000,000 تومان
قیمت اجاره : 350,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید نقی پور

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - آفتاب

قیمت رهن : 4,000,000 تومان
قیمت اجاره : 350,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 21,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,100,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 37,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 82 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 87 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 650,000 تومان

زیربنا: 138 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 124 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 95 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 110 متر