در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

کد ملک: 2284

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 221 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - کندلوس

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 100 متر
زیربنا: 123 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 260 متر