در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 333 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در چالوس - عسل سر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 163 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 560 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 205 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 477 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در چالوس - آیت الله طالقانی

قیمت فروش : 1,176,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 392 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 405 متر
زیربنا: 213 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 218 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 406 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 261 متر
زیربنا: 462 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 154 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 165 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در -

قیمت فروش : 1,750,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 180 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 466 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 530,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1667 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 317 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 190 متر