فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 890 متر
زیربنا: 95 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1320 متر