در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 406 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 261 متر
زیربنا: 462 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 224 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره سوئیت در چالوس - رادیودریا

قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 535,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 730,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 400 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 546,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 608,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 203,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در چالوس - کیاکلا

قیمت فروش : 25,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 30000 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 12,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زمین: 2600 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 8,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 2300 متر

فروش زمین در چالوس - سیاهکلرود

قیمت فروش : 24,850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 7100 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 509,000 تومان

زمین: 216 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 550 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 742,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 25 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 85,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 25 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 108,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 217 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 204,250,000 تومان
قیمت هر متر : 950,000 تومان

زمین: 215 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 192,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 144 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 154 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 507,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 211,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 377,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 228 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 650 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زیربنا: 460 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 55 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - خیرسر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 165 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,080,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش مغازه در نوشهر - همافران

قیمت فروش : 1,160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 40,000,000 تومان

زیربنا: 29 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,940,000 تومان

زیربنا: 85 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 2,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,800,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 645,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 648,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 675,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت هر متر : 150,000 تومان

زمین: 46000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 431,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 592,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 423 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 535,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 357 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین: 430 متر
زیربنا: 420 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 425 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 825,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 1200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 150,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 273 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 250 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 907,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,330,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - فرج آباد

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 180 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 1,060,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,300,000 تومان

زیربنا: 200 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 850,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 12,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - علوی کلا

قیمت فروش : 20,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 8300 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 60,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 205,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 189,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 25,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین: 14000 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 1,664,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 3300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 2,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 206,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 344 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 212,400,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 236 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 221,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 188,500,000 تومان
قیمت هر متر : 580,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 633,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زمین: 288 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,440,000 تومان

زیربنا: 450 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 381,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 127 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 466 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 206 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,680,000 تومان

زیربنا: 190 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 370,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 309 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 530,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 11,076,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 1846 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 363,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 660 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 9,000,000,000 تومان

زمین: 1667 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 358,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 211 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,450,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 185,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,530,000 تومان

زیربنا: 73 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 217,600,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 256 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 369,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 308 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 550 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 317 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 695,500,000 تومان
قیمت هر متر : 6,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 647,100,000 تومان
قیمت هر متر : 6,300,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 414,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 752,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 3,200,000,000 تومان

زمین: 1180 متر
زیربنا: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 270 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 750,000 تومان

زیربنا: 27 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 833,000 تومان

زمین: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 138,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش مغازه در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 10 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 5,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 470,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,440,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 900 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 8,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 12000 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 422,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 352 متر

فروش ویلا در چالوس - امام رود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 322 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 820 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 910,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 875,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1350 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,220,000 تومان

زیربنا: 74 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,220,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 248 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 3000 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 300 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 40,000,000,000 تومان

زمین: 3000 متر
زیربنا: 1300 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 200 متر

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرودکنار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 174 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 460 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,218,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1740 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 588,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 821,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 316 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 672,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 624,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 156 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 84 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 203,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 112,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,200,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 286,500,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 382 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,300,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 246,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 193,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 204,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 377,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش مغازه در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زیربنا: 56 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 930,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,105,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 449,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 820,000,000 تومان

زیربنا: 44 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 464,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,450,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 193,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,248,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زمین: 480 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر -

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 317 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 177 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 338 متر
زیربنا: 208 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 459,900,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 238,150,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 433 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 2,875,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 229,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,150,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 950 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 585,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 1300 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 287,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 270 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,150,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 178,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 409,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 630 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 637,500,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 750 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,571,900,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1429 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 285 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 333 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,710,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 855 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,151,700,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 1047 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 2000 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر