در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 217 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 186,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 160,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 65,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 256,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 872 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 353 متر
زیربنا: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 220,000 تومان

زمین: 2250 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 2931 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,283,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 401 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 266,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 511 متر

فروش زمین در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 214,400,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 268 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 2,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 1600 متر

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 4,650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 1860 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,485,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 4100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,700,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 987,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 395 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 186,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 466 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 750 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,500,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید نقی پور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 280 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 2000 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 65,000,000 تومان
قیمت هر متر : 325,000 تومان

زمین: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کشوری

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 75 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 696,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 232 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین: 310 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 816,000 تومان

زمین: 490 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 253 متر
زیربنا: 538 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 320 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 377,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 225 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1500 متر

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 330 متر

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 570,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 570 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 983,250,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 1311 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 175,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - باباطاهر

قیمت فروش : 159,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 145 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 677 متر
زیربنا: 470 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 155 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در چالوس - دهگیری

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 626 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 104,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 58 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 162,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 799,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 940 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 246 متر

فروش زمین در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 485 متر

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 211,400,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 302 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 416 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 18,000,000 تومان
قیمت اجاره : 550,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 249,600,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 384 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,750,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 680,000,000 تومان

زمین: 271 متر
زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 1150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 306,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش زمین در چالوس - بهجت آباد

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 272 متر

فروش ویلا در چالوس - بهجت آباد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 251 متر

فروش ویلا در چالوس - بهجت آباد

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 800 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 72,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 180 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,500,000 تومان

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 247 متر
زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش زمین در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000 تومان

زمین: 140 متر
زیربنا: 60 متر

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 18,000,000 تومان

فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 110,000,000 تومان
قیمت هر متر : 14,000,000 تومان

فروش زمین در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 1,040,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 264,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در چالوس - بلوار اما رضا

قیمت فروش : 286,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 716 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 202,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,647,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در چالوس - شهرک نواب

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 242 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 135 متر

فروش زمین در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,339,000 تومان

زمین: 112 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,627,000 تومان

زمین: 430 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 438,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 450 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 6,700,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 3350 متر

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 784,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 392 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 186 متر
زیربنا: 182 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 551,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

پیش فروش مغازه در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 239,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

فروش ویلا در چالوس - گرامی جان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 203 متر
زیربنا: 198 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 391 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زیربنا: 640 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 256,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 217 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 420 متر

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 770,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 5,400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 15,000,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زمین: 342 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 200 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 94,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 210 متر

فروش زمین در چالوس - نمک آبرود

قیمت فروش : 5,600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 8000 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 630,000 تومان

زمین: 318 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 105,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 274,550,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین: 323 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,536,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 512 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,542,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 510 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 320 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 344,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 265 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 191 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 532 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 65,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 760,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در چالوس - عسل سر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 286 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 774,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 387 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 4,760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زمین: 680 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 945,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین: 350 متر

فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1040 متر

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 518 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 363,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 713,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 8,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 50 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره مغازه در نوشهر - بهرام

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 4,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 291,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 780,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 130,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1000 متر

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ایثار

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 108 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 226,550,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 447,700,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 269,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,067,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 5,306,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 355,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 111 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 122 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 494,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 592,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 160 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,100,000 تومان

زمین: 5000 متر
زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 365,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,142,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 201,000,000 تومان
قیمت هر متر : 670,000 تومان

زمین: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,100,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 207 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر