در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 10,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 197,950,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 291,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 130,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 290 متر

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 3000 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 1000 متر

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ایثار

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 108 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 226,550,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 290,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - افشار

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 481,800,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 423,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 175 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 500 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 475,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 269,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,067,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,548,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1516 متر

فروش آپارتمان در چالوس - محوطه کاخ

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در چالوس - خیابان هفده شهریور

قیمت فروش : 355,200,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 111 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 122 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 494,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,100,000 تومان

زمین: 5000 متر
زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 365,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 261 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 2,142,400,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زمین: 412 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 201,000,000 تومان
قیمت هر متر : 670,000 تومان

زمین: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,100,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 45,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,550,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 330 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین: 460 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 207 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - میدان ولیعصر

قیمت رهن : 45,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار امام رضا

قیمت فروش : 1,116,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 319 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 310 متر

فروش زمین در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 213,600,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 267 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,152,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 346 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 216 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 380 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 3,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 342,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 309,100,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 281 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 137,500,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 930 متر

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 832,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 416 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 33,000,000 تومان
قیمت اجاره : 350,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 330,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 35,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 367,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 218 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 519 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 148 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 315,000,000 تومان

زمین: 174 متر
زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 232 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 3,510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین: 7800 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 195,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 226,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید نقی پور

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 704,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 385,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 257 متر

فروش زمین در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 287 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 1200 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 896,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1280 متر

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,196,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 997 متر

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,251,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 782 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین: 600 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1000 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 325 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 464,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 422 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 500 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 220 متر

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 285,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین: 380 متر

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - الجواد

قیمت رهن : 2,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

رهن و اجاره سوئیت در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 936,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 1170 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 4,920,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زمین: 1230 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1400 متر
زیربنا: 700 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 6,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 4000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 1400 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 500 متر

فروش آپارتمان در -

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 5000 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 358,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 175 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 750,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 130 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - افتاب

قیمت رهن : 4,000,000 تومان
قیمت اجاره : 350,000 تومان

زیربنا: 50 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 692,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 43275 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 1850 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 322,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 269 متر

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 317,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 317 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 21,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 217,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 189 متر
زیربنا: 129 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 120 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 783,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 435 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 1100 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین: 560 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 278,400,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 464 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 208,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 348 متر

فروش زمین در نوشهر - خیرسر

قیمت فروش : 79,800,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین: 228 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,744,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 218 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 463,920,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 386 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 259,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 283,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 105 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,100,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,700,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 295,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 425,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 152 متر

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 404,300,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 311 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 333,200,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 476 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 275 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 390 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 271,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 565,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 90,000,000 تومان

زیربنا: 53 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 3800 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 504,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 144 متر

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 382,250,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین: 695 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 240 متر

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 484,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین: 440 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 260 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 417,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین: 298 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 385 متر

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 194,250,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 277 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 191,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 383 متر

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 414,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 114 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 193 متر
زیربنا: 247 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 520 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,660,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 920 متر
زیربنا: 360 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 328,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 410 متر

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین: 300 متر

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 2500 متر

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 243,750,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین: 375 متر

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 352,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 588 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 299,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 170 متر

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 790,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین: 1317 متر

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین: 400 متر

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 250 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 54,540,000 تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

زمین: 303 متر

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

زمین: 2833 متر

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 700 متر

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000 تومان

زمین: 15000 متر

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 272,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین: 340 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 92 متر

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,890,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,818,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 334 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 183,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر