در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823
فایل های مشابه :
img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 425,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
152
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 462,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 404,300,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین:
311
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 333,200,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
476
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
275
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
390
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 271,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 565,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
252
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 819,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین:
455
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 77,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین:
308
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 410,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین:
328
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 4,560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
3800
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 388,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
144
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 382,250,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
695
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 410,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 484,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین:
440
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 327,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین:
298
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 192,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
385
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 194,250,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
277
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 191,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
383
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 335,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
114
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
193
متر
زیربنا:
247
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین:
870
متر
زیربنا:
340
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین:
1100
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,660,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین:
870
متر
زیربنا:
280
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
920
متر
زیربنا:
360
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 328,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
410
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
2500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 243,750,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
375
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 352,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
588
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
91
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 277,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
111
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
65
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
208
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 790,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
1317
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 54,540,000 تومان
قیمت هر متر : 180,000 تومان

زمین:
303
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 283,300,000 تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

زمین:
2833
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
700
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کجور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 50,000 تومان

زمین:
15000
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 97,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زیربنا:
81
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,524,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
87
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا:
214
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,890,000 تومان

زیربنا:
116
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,818,000 تومان

زیربنا:
88
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
334
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
275
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
207
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 183,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
108
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 594,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین:
330
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 690,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
460
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 219,200,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
274
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 463,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین:
331
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 222,300,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین:
247
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 1,260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
2100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 97,500,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 744,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
1860
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 138,800,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
347
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 444,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
370
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
418
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 279,000,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین:
310
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دریاسر

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 900,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
900
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
428
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
361
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین:
440
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان

زیربنا:
106
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 530,000 تومان

زمین:
245
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 473,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین:
364
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زمین:
103
متر
زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 298,440,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
248
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,080,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
900
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 570,000,000 تومان

زمین:
280
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 175,000,000 تومان

زیربنا:
101
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در چالوس - خیابان غفاری

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زمین:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 148,500,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
330
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 392,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زمین:
157
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زمین:
150
متر
زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 184,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا:
123
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
418
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 181,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
330
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 59,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 384,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
167
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
315
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
370
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 233,600,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
584
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 238,400,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
596
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 37,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 167,000,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین:
404
متر
زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
330
متر
زیربنا:
309
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین:
580
متر
زیربنا:
380
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 385,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
172
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 290,000,000 تومان

زمین:
175
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
91
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا:
103
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 183,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,830,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,824,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
108
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
289
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 292,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
195
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 235,000,000 تومان
قیمت هر متر : 470,000 تومان

زمین:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
307
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
274
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 245,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 250,000 تومان

زمین:
5000
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
215
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 212,750,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,850,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
210
متر
زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 304,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
870
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
800
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 150,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
335
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 2,210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
3400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
361
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 141,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
283
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زمین:
190
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین:
313
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین:
900
متر
زیربنا:
450
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
338
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
282
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
70
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
203
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 174,250,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین:
205
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 144,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 8,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین:
1640
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در چالوس - کمربندی

قیمت فروش : 2,718,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
1812
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
340
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 880,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در کلارآباد - خوشامیان

قیمت فروش : 693,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین:
408
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 891,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زمین:
330
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
169
متر
زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زیربنا:
118
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 153,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
340
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 36,400,000 تومان
قیمت هر متر : 280,000 تومان

زمین:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 145,200,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
264
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 12,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 418,500,000 تومان
قیمت هر متر : 900,000 تومان

زمین:
465
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,238,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
194
متر
زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
127
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
3500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین:
800
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
367
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 384,000,000 تومان
قیمت هر متر : 320,000 تومان

زمین:
1200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
375
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا:
65
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
440
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
170
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 331,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
552
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 232,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
232
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 237,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 78,750,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
225
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 115,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
192
متر
زیربنا:
162
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 348,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
870
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش زمین در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 143,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
286
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 224,800,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
408
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 121,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
271
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
485
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
355
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 734,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
612
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
450
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین:
5545
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 95,000,000 تومان

زمین:
290
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 97,440,000 تومان
قیمت هر متر : 480,000 تومان

زمین:
203
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 597,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
398
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 14,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
7100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 780,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
390
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 372,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
138
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
311
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
150
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 145,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
227
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 800,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کهنه سرا

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
252
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
265
متر
زیربنا:
195
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 176,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 80,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 551,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زمین:
394
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
136
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین:
210
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
157
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
111
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 515,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زمین:
103
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 124,100,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین:
146
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زمین:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 150,500,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
430
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 95,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
215
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
165
متر
زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 218,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
78
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 356,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا:
123
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
700
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 200,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 85,000,000 تومان
قیمت هر متر : 386,000 تومان

زمین:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 164,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
410
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
290
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
370
متر
زیربنا:
70
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,860,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زمین:
2200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 506,400,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
422
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 370,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
370
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
373
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
185
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 79,200,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین:
264
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
450
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 177,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
355
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
450
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 2,250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
1500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا:
72
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 122,850,000 تومان
قیمت هر متر : 390,000 تومان

زمین:
315
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 408,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
816
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
178
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 135,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 80,100,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین:
267
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
850
متر
زیربنا:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
77
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
355
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 750,000 تومان

زمین:
1900
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - پالوجده

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 252,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
420
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 130,950,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
291
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 173,250,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
385
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 148,500,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
192
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 171,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 286,000,000 تومان
قیمت هر متر : 650,000 تومان

زمین:
440
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 168,750,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
375
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 247,200,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
412
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
212
متر
زیربنا:
183
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,777,500,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
3555
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,813,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
2590
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
1900
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 708,000,000 تومان
قیمت هر متر : 600,000 تومان

زمین:
1180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 70,200,000 تومان

زمین:
234
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 450,000 تومان

زمین:
1000
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 137,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
330
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
338
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 506,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,100,000 تومان

زمین:
460
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 439,600,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
628
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در چالوس - رادیودریا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 299,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 262,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
470
متر
زیربنا:
320
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
435
متر
زیربنا:
310
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین:
280
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
310
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 90,000,000 تومان
قیمت هر متر : 300,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,050,000 تومان

زمین:
480
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
450
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 850,000 تومان

زمین:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 1,075,000,000 تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

زمین:
2150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - روستای نوده

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
650
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 589,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
65
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 400,000 تومان

زمین:
750
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 179,900,000 تومان
قیمت هر متر : 350,000 تومان

زمین:
514
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین:
1125
متر
زیربنا:
1000
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 165,000,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شریعت آباد

قیمت فروش : 155,100,000 تومان
قیمت هر متر : 550,000 تومان

زمین:
282
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 730,000 تومان

زمین:
303
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین:
560
متر
زیربنا:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 355,000,000 تومان

زمین:
215
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
266
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
341
متر
زیربنا:
207
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
236
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
185
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
245
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 246,750,000 تومان
قیمت هر متر : 2,350,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
132
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین:
530
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
550
متر
زیربنا:
340
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین:
382
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
255
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
280
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
1137
متر
زیربنا:
700
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
115
متر
زیربنا:
255
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
282
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
257
متر
زیربنا:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
217
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زمین:
1200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش زمین در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 213,500,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
305
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...