در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

کد ملک: 1643

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین: 620 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 532 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 760,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 274 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 255 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 730 متر
زیربنا: 307 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 146 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 770,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,320,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر -

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 317 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 195 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 177 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 338 متر
زیربنا: 208 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 377 متر
زیربنا: 290 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 960,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 217 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 3,100,000,000 تومان

زمین: 872 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 275 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 115 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 353 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشوری

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 390,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 253 متر
زیربنا: 538 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 287 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,900,000,000 تومان

زمین: 680 متر
زیربنا: 480 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 155 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 216 متر
زیربنا: 246 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,300,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 416 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 680,000,000 تومان

زمین: 271 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 251 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 8,000,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 800 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 247 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000 تومان

زمین: 140 متر
زیربنا: 60 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 242 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 391 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 2,100,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 430 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 110 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 780,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 590,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,067,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 122 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 330 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 207 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 305 متر
زیربنا: 225 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین: 346 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 216 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 311 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 380 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 217 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 750 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 519 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 148 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 312 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 265 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد میر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 315,000,000 تومان

زمین: 174 متر
زیربنا: 157 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 480 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 232 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 640 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 950,000,000 تومان

زمین: 310 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین: 1400 متر
زیربنا: 700 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 189 متر
زیربنا: 129 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین: 170 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 256 متر
زیربنا: 218 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 252 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 114 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین: 193 متر
زیربنا: 247 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 340 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین: 1100 متر
زیربنا: 520 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 4,000,000,000 تومان

زمین: 870 متر
زیربنا: 280 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,700,000,000 تومان

زمین: 920 متر
زیربنا: 360 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 208 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین: 334 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 275 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 207 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زمین: 103 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 350 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 315 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین: 404 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 309 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین: 580 متر
زیربنا: 380 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 385,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 172 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 290,000,000 تومان

زمین: 175 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 108 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 289 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 307 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 105 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 313 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین: 900 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 203 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 169 متر
زیربنا: 80 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 194 متر
زیربنا: 125 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 367 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 192 متر
زیربنا: 162 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 5545 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 215 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 240 متر

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 120 متر

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین: 160 متر
زیربنا: 113 متر

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 165 متر
زیربنا: 165 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 290 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 373 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 185 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 75 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 540,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 178 متر

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 850 متر
زیربنا: 550 متر

فروش ویلا در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین: 225 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 192 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 212 متر
زیربنا: 183 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 140 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 245 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 155 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین: 330 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین: 270 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 820,000,000 تومان

زمین: 470 متر
زیربنا: 320 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 700 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین: 435 متر
زیربنا: 310 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین: 450 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 190 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 4,500,000,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 400 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زمین: 1125 متر
زیربنا: 1000 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 220 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 560 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 250 متر